Home Protocol de parteneriat

Despre SKV

Pe munte

Login FormSusţinut de:

mobiladecopii.ro
Protocol de parteneriat educational PDF Imprimare Email
  1. Titlul proiectului: Prin drumeţie mai aproape de natură.

 

  1. Parteneri: Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu şi Asociaţia Carpatină Ardeleană (SKV), secţiunea Sibiu cu partenerii de proiect.

 

III. Scopul proiectului: Formarea obişnuinţei de practicarea drumeţiei, ca formă de petrecere a timpului liber în mijlocul naturi şi educarea copiilor în spiritul protejării acesteia.

 

IV. Grupul ţintă: elevii şi profesorii-diriginţi din ciclul gimnazial, clasele a V-a, a VI-a şi  VII-a, de la unităţile de învăţământ din municipiul Sibiu.

 

  1. Obiective:

1. Transmiterea în orele de consiliere (dirigenţie) a noţiunilor şi cunoştinţelor referitor la ecoturism, flora, fauna şi trasele turistice din munţii Cindrel, oranizarea şi desfăşurarea drumeţiilor, reguli de comportament pe munte etc.

2. Organizarea, cu fiecare clasă înscrisă în proiect, a trei drumeţii în zona montană apropiată municipiului Sibiu.

3. Atragere în proiect a 20 de clase  de elevi din municipiul Sibiu.

4. Elaborarea unui ghid informativ care se va adresa profesorilor care doresc să organizeze drumeţii cu elevii care va conţine informaţii despre: recomandări pentru organizarea unei drumeţii, tematica ce trebuie prezentată copiilor înainte de orice drumeţie, echipamentul, îmbrăcămintea şi alimentele necesare drumeţiilor montane de o zi, detalii despre trasee ce pot fi abordate în judeţul Sibiu cu grupuri de copii, etc.

5. Realizarea de trasee tematice

 

VI. Durata proiectului: 16 septembrie 2013 – 15 iunie 2015

 

  1. Eşalonarea activităţilor din cadrul proiectului:

16.09.-15.10. 2013. Popularizarea proiectului în şcolile municipiului Sibiu.

15.10.-15.11. 2013. Înscrierea profesorilor - diriginţi şi a membrilor SKV în proiect.

15.11.-30.11. 2013. Întâlnirea partenerilor şi constituirea echipei de proiect.

1.12. 2010-31.01.2014. Pregătirea teoretică referitor la: ecoturism, organizarea drumeţiilor, trasee turistice în munţii Cindrel, reguli de comportament pe munte, zone protejate, flora şi fauna munţilor Cindrel etc.

1.02.-30.04. 2014. Organizare a trei lecţii de consiliere (dirigenţie), câte una în fiecare lună (februarie, martie şi aprilie), pentru pregătirea teoretică a elevilor în vederea participării la drumeţiiele programate.

1.04.-15.04. 2014. Şedinţe cu părinţii pentru comunicarea cerinţelor participării elevilor la drumeţii.

15.04.-30.04. 2014. Obţinerea, în scris, a acceptului părinţilor pentru participarea elevilor la drumeţiile programate.

1.04.-30.06. 2014. Derularea de drumeţii de o zi pe  traseul ales de către cei doi parteneri (diriginte şi reprezentant SKV).

15.09.-30.10. 2014. Derularea celei de a două drumeţii.

1-30.11. 2011. Întâlnirea  membrilor şi analiza de impact a proiectului.

15.04.-1.06. 2015. Derularea celei de a treia drumeţii, pe un traseu diferit de cele precedente.

 

VIII. Evaluarea proiectului (1.06.-1.07. 2014):

- analiza derulării proiectului în şedinţa finală a partenerilor;

- întâlnirea de bilanţ a elevilor, profesorilor, membrilor SKV, a părinţilor şi a invitaţilor. Proiecţii de film şi fotografii, discuţii şi expuneri din partea celor interesaţi;

- aprecierea gradului de implicare a elevilor în activităţile proiectului, atât global cât şi la nivelul claselor;

- realizarea unui pliant despre derularea  proiectului;

- popularizarea în mass-media locală a rezultatelor proiectului.

 

IX. Aspecte  financiare şi materiale:

- un top de hârtie pentu multiplicarea cerinţelor organizării drumeţiilor montane, a modelelor de procese verbale de instruire a elevilor şi de informare a părinţilor, a fişelor drumeţiilor etc.

- instrumente de copiere şi tonerul necesar;  

- apartat de fotografiat digital;

- fonduri  pentru tipărirea unui pliant, în 500 de exemplare;

- diplome de participare pentru fiecare elev, profesor şi membru SKV;

- aparatura de proiecţie digitală;

- realizarea unui ghid informativ

- crearea de trasee tematice

 

XI. Echipa de proiect.

Echipa de proiect va fi formată dintr-un coordonator de proiect, un reprezentat al ISJ Sibiu, un reprezentatnt al SKV şi membrii în proiect, profesorii-diriginţi şi membrii SKV care  se înscriu şi doresc să contribuie la realizarea obiectivelor proiectului: „Prin drumeţie mai aproape de natură”.

Atribuţiile participanţilor la proiect sunt prevăzute în anexa la prezentul document şi face parte integrată din acesta.

Intreaga activitate a celor implicaţi este reglementată de documentele ce compun portofoliul proiectului: protocol de parteneriat, descrierea proiectului, atribuţiile membrilor echipei de proiect, procesul-verbal de constituire a echipei de proiect, fişele drumeţiei, procesele verbale de instruire a elevilor şi de informare a părinţilor. De asemenea, activitatea echipei de proiect va fi evidenţiată de  rapoartele intermedire şi finale, de pliantul proiectului, de fotografiile şi imaginile video realizate de participanţii în proiect, de comunicatele adresate mass-mediei locale.

 

X. Obligaţiile părţilor

Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu:

-          desemnează un reprezentant în echipa de proiect;

-          îşi dă acordul la desemnarea coordonatorului de proiect;

-          promovează proiectul în şcolile municipiului Sibiu;

Asociaţia Carpatină Ardeleană (SKV), secţiunea Sibiu:

-          desemnează un reprezentant în echipa de proiect;

-          îşi dă acordul la desemnarea coordonatorului de proiect;

-          promovează proiectul în cadru membrilor;

-          desemnează membrii care vor face parte din echipa de proiect, câte un partener pentru dirigintele fiecarei clase înscrisă în proiect;

-          asigurarea fondurilor şi materialelor necesare.

 

 Inspectoratul Şcolar Sibiu                       Asociaţia Carpatină Ardeleană SKV secţiunea Sibiu

       Inspector general,                                                        Preşedintele SKV secţiunea Sibiu

       Prof. Ştefan Firu                                                                    Marius Miclea

Ti-a placut acest articol? Doneaza 2% completand formularul de venit

 

Implica-te

Proiect educational

Sporturi montane