Home Atributiile membrilor

Despre SKV

Pe munte

Login FormSusţinut de:

mobiladecopii.ro
Atributiile membrilor echipei PDF Imprimare Email
ATRIBUŢIILE MEMBRILOR ECHIPEI DE PRTOIECT EDUCAŢIONAL
„Prin drumeţie mai aproape de natură"

Coordonatorlul de proiect
Răspunde de portofoliul proiectului.
Stabileşte cerinţele participării la drumeţii.
Întocmeşte modelul de proces-verbal de instruie şi de respectare a cerinţelor participării la drumeţii.
Stabileşte conţinutul minimal de informaţii care vor fi transmise părinţilor, referitor la participarea elevilor la drumeţii.
Întocmeşte model de proces verbal de informare a părinţilor.
Întocmeşte modelul de fişe a drumeiţiei.
Arhivează, într-un fişier special, imagini din timpul drumeţiilor şi din timpul şedinţelor de lucru.
Păstrează în dosarul proiectului o copie a procesului verbal de instruire a elevilor.
Întocmeşte, împreună cu reprezentantul Inspectoratului Şcolar şi cu reprezentantul SKV, raportul intermediar, raportul final şi prezintă concluziile proiectului la şedinţa de bilanţ.
Solicită şi păstrază o copie a fişelor drumeţiilor.
Propune partenerilor conţinutul pliantului proiectului.
Transmite mass-mediei rezultatele proiectului.

Reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu

Promovează proiectul în şcolile municipiului Sibiu.
Multiplică model de proces-verbal de instruie şi de respectare a cerinţelor participării la drumeţii şi îl pune la dispoziţia diriginţilor implicaţi în proiect;
Multiplică model de proces-verbal de informare a părinţilor şi îl pune la dispoziţia diriginţilor implicaţi în proiect;
Asigură, cu sprijinul conducerii Inspectoratului Şcolar, spaţiiul pentru şedinţele de lucru şi pentru şedinţa de final.
Informează, periodic, conducerea Inspectoratului Şcolar despre derularea proiectului.
Contribuie la realizarea raportului final.
Contribuie la realizarea pliantului.

Reprezentantul SKV, secţiunea Sibiu
Sprijină membrii SKV, implicaţi în proiect, la documentarea necesară pregătirii şi organizării drumeţiilor montane.
Transmite tuturor membrilor SKV, implicaţi în proiect, informaţiile legate de întâlnirile de lucru, de analiză intermediară şi de final.
Informează, în sedinţele lunare ale secţiunii, despre derularea proiectului şi solocită sprijin din partea organizaţiei.
Întocmeşte un tabel cu membrii SKV implicaţi în proiect şi cu datele partenerilor: numele şi prenumele profesorului-diriginte, şcoala, clasa, numărul de elevi participanţi la drumeţii.
Contribuie la realizarea raportului final.
Contribuie la realizarea pliantului.

Profesorii diriginţi
Propun elevilor şi părinţilor încluderea drumeţiilor şi a activităţilor pregătitoare într-un program comun cu membrii SKV, conform proiectului educaţional.
Întocmesc procesele verbale de instruire a elevilor şi de informare a părinţilor. Păstrează originalul în documentele personale, iar o copie o transmite coordonatorului de proiect.
Împreună cu partenerul de la SKV îi instruieşte pe elevi referitor la participarea la drumeţiile montane.
Îi informează pe părinţi referitor la pregărirea şi participarea elevilor la drumeţiile montane.
Solicită părinţilor acceptul scris pentru participarea elevilor la drumeţii.
Pregăteşte temele referitor la: ecoturism, organizarea drumeţiilor, trasee turistice în munţii Cindrel, reguli de comportament pe munte, zone protejate, flora şi fauna munţilor Cindrel etc.
Stabileşte, împreună cu partenerul de la SKV, data şi traseul drumeţiilor.
Înscrie în programul de drumeţii numai elevii care sunt apţi de efort, care au participat la şedinţele pregătitoare, au acceptul părinţilor şi care semnează de luare la cunoştinţă şi respectare întocmai.
Contribuie la realizarea raportului final.
Contribuie la realizarea pliantului.
Evaluează gradul de implicare a elevilor în activităţile proectului.

Membrii SKV, în calitate de parteneri ai proferorilor-diriginţi
Sprijină profesorul-diriginte la prezarea temelor referitor la drumeţiile montane.
Sprijină profesorul-diriginte la instruirea elevilor pentru participarea la drumeţiile montane.
Stabileşte, împreună cu profesorul-diriginte, traseul drumeţiilor.
Conduce, cu sprijinul profesorului, grupul de elevi pe traseele montane.
Întocmeşte fişa drumeţiei. Un exemplar îl transmite coordonatorului de proiect.
Contribuie la realizarea raportului final.
Contribuie la realizarea pliantului.

 


Întocmit,
Prof. Nan Ioan Dorin

Ti-a placut acest articol? Doneaza 2% completand formularul de venit

 

Implica-te

Proiect educational

Sporturi montane